O plemeni

STANDARD - ANGLICKÝ KOKRŠPANĚL:

Celkový vzhled: Veselý, robustní, sportovní, dobře vyvážený, kompaktní lovecký pes. Je přibližně právě tak dlouhý jako vysoký.
Charakteristika: Veselá povaha se projevuje neustálým pohybem ocasu, který je též typickým výrazem jeho snaživosti, zvláště, když pracuje na stope zvěře, zcela beze strachu i v hustém houští.
Povaha: Jemný, přítulný pes, plný života a překypující energií.
Hlava a lebka: Čenichová partie je hranatá, stop výrazný, umístěný ve středu vzdálenosti od špičky nosu po týlní hrbol. Mozkovna dobře modelovaná, ani příliš jemná ani hrubá. Líce nevystupují. Nos dostatečně velký pro stopování.
Oči: Velké, ale ne vypoulené. Tmavě hnědé, nikdy světlé, ale u játrově hnědých a játrově hnědě skvrnitých tmavě oříškově hnědé, odpovídající zbarvení srsti. Mají inteligentní, měkký výraz, přitom ovšem bdělý, zářivý a veselý. Okraje očních víček jsou napjaté.
Uši: Zavěšené, nasazené ve výši očí. Jsou tenké, dosahující až k vrcholu nosu. Jsou dobře pokryté dlouhou, hladkou, hedvábnou srstí.
Morda: Silné čelisti, skus nůžkový, pravidelný a úplný, zuby nasazeny kolmo v čelistech.
Krk: Střední délky, svalnatý, suchý. Elegantně zasazen do plecí se šikmými lopatkami.
Hrudní končetiny: Lopatky jsou šikmo uložené, suše osvalené. Končetiny mají silné kosti, jsou rovné, dostatečně krátké na využití koncentrované síly, ne však tak krátké aby omezovaly enormní snaživost psa v pohybu při práci.
Trup: Silný, kompaktní, hrudník dobře vyvinutý, hluboký, vepředu ani příliš široký, ani úzký. Žebra dobře klenutá. Hřbet je pevný, rovný, bedra krátká a široká, ke konci, k nasazení ocasu, jen lehce skloněná.
Pánevní končetiny: Široké, dobře osvalené, náležitě silných kostí. V kolení správně zaúhlené, pod hlezny krátké.
Tlapy: Pevné, se silnými nášlapnými polštářky, kočičí.
Prut: Nasazen poněkud níže, než je úroveň zádě, musí se vesele pohybovat. Nesen je rovně, nikdy nesmí být nesen nahoru. Je kupírován na přiměřenou délku, nikdy ne krátce ani dlouze, aby nerušil veselost pohybu.
Krok a pohyb: Bezvadný, se silnou akcí pánevních končetin, vydatný.
Osrstění: Hladké, hedvábné, nikdy drátovité nebo vlnité, ne příliš bohaté, nikdy loknaté. Trup, hrudní i pánevní končetiny nad hlezny jsou na patřičných místech porostlé delší srstí.
Barva: Různá. U jednobarevných není povolena žádná bílá barva s výjimkou nevelké skvrny na hrudi (zepředu).

Velikost: Kohoutková výška je přibližně u psů 39 - 41 cm, u fen 38 - 39 cm. Váha přibližně 12,7 - 14,5 kg.
Vady: Jakékoliv odchylky od výše uvedených bodů musí být považovány za vady a jejich závažnost musí být vztahována podle stupně projevu vzhledem ke standardu.

Poznámka: Psi musí mít dvě zřetelná varlata, zcela sestouplá do šourku.


STANDARD - ZLATÝ RETRÍVR:

Celkový vzhled: symetrický, vyvážený, statný, vyrovnaného pohybu, má laskavý výraz.
Charakteristika: poslušný, inteligentní a vyjadřuje přirozenou pracovní schopnost.
Povaha: laskavý, přátelský a důvěřivý.
Hlava a lebka: vyvážená a dobře stavěná, lebka široká, bez hrubých rysů, dobře sedí na krku, čenich je dobře vyvinutý, široký a hluboký. Délka nosní části je přibližně rovna délce části lebeční, nos je černý.
Oči: temně hnědé, dobře posazené do stran, tmavá víčka.
Uši: střední velikosti, zavěšené přibližně v rovině očí.
Morda: silné čelisti, které mají dokonalý, pravidelný a úplný nůžkový skus, to znamená, že horní řezáky těsně překrývají spodní řezáky a rostou rovně z čelistí.
Krk: dostatečně dlouhý, suchý a svalnatý.
Přední končetiny: jsou rovné s dokonalým kostěným podkladem, ramena dobře přiléhají, má dlouhé lopatky se stejně dlouhým ramenem, což umisťuje končetiny pod tělo. Loketní klouby jsou pevné.
Trup: vyvážený, dobře svázaný, hrudník je prostorný a hluboký. Žebra jsou dlouhá, pružná, hřbet pevný, rovný.
Zadní končetiny: bedra a končetiny jsou silné a svalnaté, dobře utvářená stehna a lýtka, dobře zaúhlené kolenní klouby. Hlezna jsou rovná. Při pohledu zezadu nevytáčejí se ani dovnitř ani ven. Zásadně nežádoucí je kravský postoj.
Tlapy: kulaté, kočičí.
Oháňka: nasazena a nesena ve výši hřbetu, délkou dosahuje ke hleznu, bez kadeře nebo zakroucení na špičce.
Pohyb: živý a energický. Pohyb předních i zadních končetin je přímý a pravidelný. Krok je dlouhý, bez náznaků nepravidelného pohybu předních končetin.
Osrstění: hladké nebo mírně zvlněné s dobrou podsadou, nepropustnou pro vodu.
Zbarvení: jakýkoliv odstín zlaté nebo krémové, nikdy ne červené či mahagonové. Několik bílých chloupků je přípustné pouze na předhrudí.

Velikost: kohoutková výška psů je 56 - 61 cm, fen 51 - 56 cm.
Vady: jakékoliv odchylky od výše uvedených bodů musí být považovány za vady a jejich závažnost musí být vztahována podle stupně projevu vzhledem ke standardu.

Poznámka: psi musí mít dvě zřetelná normální varlata, zcela sestouplá do šourku.